-->

Pages

Monday, 26 April 2021

Pesantren Kilat Romadlon 2021 SMAN 1 Rengel

Tugas :

Jawablah pertanyaan berikut secara berkelompok ! 

Lalu presentasikan ! 

1. Bagaimanakah hukumnya, sah ataukah tertolak ketika Sholaah baru sadar ternyata niatnya terbalik,  misalnya maunya Sholaatul 'Ashri keliru Sholaatuzd Zduhri atau sebaliknya ?
2. Sebutkan syarat Sholaah !   Dasar pedomannya mana ? 

3. Sebutkan rukun Sholaah !
Dasar pedomannya mana ? 

4. Sebutkan tata cara Sholaah Berjamaa'ah :

4.1. Imaam Lelaki  dan 1 Ma'muum Lelaki ! Dasar pedomannya mana ? 


4.2. Imaam Lelaki dan 2 Ma'muum Lelaki  ! Dasar pedomannya mana ? 


4.3. Imaam Lelaki dg Ma'muum 1 Lelaki dan 1 Wanita di tempat yg cukup luas !  Dasar pedomannya mana ? 


4.4. Imaam Lelaki dg Ma'muum 1 Lelaki dan 1 Wanita di tempat yg sempit hanya cukup 3-4 orang saja ! Dasar pedomannya mana ? 


4.5. Imaam Lelaki dg Ma'muum Lelaki 2 orang atau lebih dan Wanita 2 orang atau lebih  ! Dasar pedomannya mana ? 


4.6. Imaam Lelaki dg Ma'muum 1 Lelaki,  1 Banci dan 1 Wanita  ! Dasar pedomannya mana ? 


4.7. Imaam Lelaki dg Ma'muum banyak terdiri dari : Orang Dewasa Lelaki,  Orang Dewasa Wanita,  Remaja Lelaki,  Remaja Banci,  Remaja Perempuan,  Anak Kecil ! Dasar pedomannya mana ? 


4.8. Imaam Wanita dg Ma'muum 1.Wanita ! Dasar pedomannya mana ? 


4.9. Imaam Wanita dg Ma'muum 2 Wanita !  Dasar pedomannya mana ? 


4.10. Imaam Wanita dg jumlah Ma'muum banyak : Orang Dewasa,  Remaja,  Anak Kecil !  Dasar pedomannya mana ? 

5. Bolehkah orang banci menjadi Imaam bagi Ma'muum Lelaki ?  Kenapa ? 

6. Bolehkah orang banci menjadi Imaam bagi Ma'muum Wanita ?  Kenapa ? 

7. Bolehkah orang banci menjadi Imaam bagi orang banci ? Kenapa ? 

8. Bolehkah Imaam Wanita dima'muumi Ma'muum Lelaki ? Kenapa ? 

9. Apa yg dilakukan oleh Ma'muum Lelaki ketika benar-benar yaqiin Sang Imaam lakukan kesalahan saat berlangsung Sholaatu Jamaa'ah  ?  Dasar pedomannya mana  ?

10. Apa yg dilakukan oleh Ma'muum Wanita ketika benar-benar yaqiin Sang Imaam lakukan kesalahan saat berlangsung Sholaatu Jamaa'ah  ?  Dasar pedomannya mana  ?

11. Bagaimana cara menggantikan Imaam yg sedang batal wudlunya atau jatuh pingsan atau wafat saat berlangsung ketika Sholaatu Jamaa'ah  ? Dasar pedomannya mana ? 

12. Bagaimanakah aturan main sebagai Ma'muum Masbuuq ?   Dasar pedomannya mana ? 

13. Bagaimanakah cara Ma'muum Masbuuq yang 100% tidak mendapatkan satupun roka'aah, lalu ingin bergabung menjadi Ma'muum Masbuuq yg masih mendapatkan minimal 1 roka'ah ?  Dasar pedomannya mana ? 

14. Bilamana Sholaatu Jamaa'ah benar-benar sudah selesai 100% atau seseorang usai Sholaah Munfarid (Sendirian), lalu ada 1 orang jamaa'ah atau seseorang yg Sholaah Munfarid tadi sedang Sholaatus Sunnah Rowaatib Ba'diyyah dan tiba-tiba diikuti orang 1, 2 atau lebih berma'muum kepadanya. Bagaimanakah hukumnya ?  Sahkah Sholaatu Jamaa'ahnya ?  Lantas Sholaahnya dihukumi bagaimanakah ? Dasar pedomannya mana ? 

15. Bolehkah mengqodloo Sholaah yg ditinggalkan katena tidak sengaja  ? Dasar pedomannya mana  ?

16. Bolehkah menggodloo Sholaah yg ditinggalkan karena disengaja  ? Dasar hukumnya mana ?  Dasar pedomannya mana ? 

17. Apakah yang harus dilakukan oleh Imaam dan Ma'muum,  mengetahui ada Rukun Sholaah yang terlewatkan/belum dikerjakan ?  Dasar pedomannya mana ? 

18. Apakah yang harus dilakukan oleh Imaam dan Ma'muum yang sudah selesai SALAAM,  bahkan sudah selesai Wiridan dan Do'a ternyata baru mengetahui/menyadari ada Rukun Sholaah yang terlewatkan ?  Dasar pedomannya mana ? 

19. Tunjukkan perbedaan mengapa di Indonesia ada istilah Mushollaa dan Masjid  ? Dasar pedomannya mana ? 

20. Tunjukkan klasifikasi Sholaah Sunnah yg hampir mendekati Wajib alias Sunnah Mu'akkad ?  
Dasar pedomannya mana ? 

21. Tunjukkan klasifikasi Sholaah Sunnah yg hampir mendekati Wajib alias Sunnah Mu'akkad dan berjamaa'ah serta ada Chuthbahnya ?  
Dasar pedomannya mana ?

22. Tunjukkan klasifikasi Sholaah Sunnah yg lebih baik dikerjakan secara sendirian daripada berjamaa'ah ? 
Dasar pedomannya mana ?

23. Bagaimanakah hukumnya Jamaa'ah Sholaah Jum'ah belum mandi untuk Sholaah Jum'ah ?  Dasar pedomannya mana ?


No comments:

سرعة


Flag Counter